Znalosti v oblasti lidských zdrojů Artikel

Zajistěte spravedlivý nábor a přijímání zaměstnanců pomocí těchto sedmi postupů.

Když uchazeč narazí na zajímavou pozici na internetu, jedním z prvních kroků je napsání životopisu a motivačního dopisu na inzerovanou pozici. Až do roku 2006 byla fotografie žádosti stále považována za nedílnou součást dokumentů. Od té doby se však podle německého...

Dunning-Krugerův efekt: definice, příklady, výhody a nevýhody

Dunningův-Krugerův efekt je fascinující jev v lidské psychologii, který odhaluje pozoruhodnou dynamiku mezi kompetencemi a sebedůvěrou. Popisuje chování nekompetentních lidí, kteří mají tendenci přeceňovat své schopnosti a zároveň si uvědomují vlastní neschopnost. V...

Syndrom podvodníka: strategie pro zvýšení sebevědomí

Měli jste někdy pocit, že jste podvodníkem svého vlastního úspěchu? Pak nejste sami. Impostor syndrom, známý také jako syndrom podvodníka, je jev, který postihuje mnoho lidí. Popisuje stav, kdy postižení pochybují o vlastních profesních úspěších a mylně se považují za...

Eisenhowerův princip v praxi: Optimalizace řízení času v práci a každodenním životě

Ve světě, kde jsme každý den konfrontováni s nespočtem úkolů a požadavků, je důležité efektivně využívat svůj čas a správně si stanovit priority. Příliš často se však ztrácíme v pasti naléhavosti, necháváme se zahltit nedůležitými úkoly a na konci dne končíme...