Eisenhowerův princip v praxi: Optimalizace řízení času v práci a každodenním životě

autor: | Lexikon lidských zdrojů, Nástroje a testy, Pracovní život, Tipy pro studenty, Znalosti v oblasti lidských zdrojů

Ve světě, kde jsme každý den konfrontováni s nespočtem úkolů a požadavků, je důležité efektivně využívat svůj čas a správně si stanovit priority. Příliš často se však ztrácíme v pasti naléhavosti, necháváme se zahltit nedůležitými úkoly a na konci dne končíme frustrovaní a vystresovaní. Zde přichází na řadu mocný Eisenhowerův princip. Je to osvědčený analytický nástroj, který nám pomáhá soustředit se na to, co je důležité, jasně si stanovit priority a optimálně hospodařit s časem.

V následujícím průvodci se podrobně seznámíme s Eisenhowerovým principem a prozkoumáme jeho praktické využití v práci i každodenním životě. Zjistíme, jak nám tento jednoduchý, ale mocný nástroj může pomoci vyhnout se plýtvání časem, soustředit se na to, co je důležité, a nakonec posunout naši produktivitu na novou úroveň.

Definice Eisenhowerova principu

Eisenhowerův princip, známý také jako Eisenhowerova matice nebo matice naléhavého a důležitého, je metoda řízení času, která pomáhá uspořádat úkoly podle naléhavosti a důležitosti. V této metodě jsou úkoly rozděleny do čtyř kategorií:

 • Důležité a Naléhavé (udělat jako první): Úkoly, které jsou důležité i naléhavé, by měly být provedeny okamžitě.
 • Důležité, ale ne naléhavé (naplánovat): Úkoly, které jsou důležité, ale nejsou naléhavé, by měly být naplánovány na pozdější dobu.
 • Naléhavé, ale nedůležité (delegovat): Úkoly, které jsou naléhavé, ale nejsou důležité, by měly být delegovány na jinou osobu.
 • Není důležité a není naléhavé (eliminovat): Úkoly, které nejsou ani důležité, ani naléhavé, by měly být odstraněny.

Eisenhowerův princip byl pojmenován po Dwightu D. Eisenhowerovi, 34. prezidentovi Spojených států, který podobnou metodu používal k řízení své pracovní zátěže. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by tuto metodu sám praktikoval nebo učil. Ve svépomocné a poradenské literatuře je tento princip často uváděn jako účinná metoda pro stanovení priorit úkolů a zvýšení produktivity.

Schéma Eisenhowerova principu | Schéma Eisenhowerova plánu | Plán priorit
Schéma Eisenhowerova principu

Šablona Eisenhowerova principu

Zde si můžete stáhnout šablonu Eisenhowerova principu a okamžitě ji použít v práci nebo v soukromém životě.

Jak lze Eisenhowerovu matici použít v každodenním životě?

Eisenhowerovu matici lze použít v každodenním životě k uspořádání úkolů podle naléhavosti a důležitosti. Zde je několik praktických tipů, jak Eisenhowerovu matici aplikovat na své úkoly:

 1. Udělejte si seznam všech projektů a činností, které musíte udělat.
 2. Přiřaďte každý úkol ke kvadrantu Eisenhowerovy matice.
 3. Vyškrtněte všechny úkoly ve čtvrtém kvadrantu, tj. úkoly, které nejsou ani důležité, ani naléhavé.
 4. Okamžitě proveďte úkoly v kvadrantu 1, tj. úkoly, které jsou důležité a naléhavé.
 5. Úkoly v kvadrantu 2, které jsou důležité, ale nejsou naléhavé, naplánujte na pozdější dobu.
 6. Úkoly ve 3. kvadrantu, tj. úkoly, které jsou naléhavé, ale nejsou důležité, delegujte na jinou osobu.

Pravidelným používáním Eisenhowerovy matice zajistíte, že nejdůležitější a nejnaléhavější úkoly budou splněny jako první, a budete se moci soustředit na úkoly, které vás skutečně posunou vpřed a přinesou změnu.

Jak určit, které úkoly jsou důležité a naléhavé?

Chcete-li určit, které úkoly jsou důležité a naléhavé, můžete si položit následující otázky:

 1. Je úkol časově kritický nebo má nějaký termín? Pokud ano, mohlo by to být naléhavé.
 2. Pomůže vám splnění úkolu dosáhnout vašich cílů nebo se přiblížit k požadovanému výsledku? Pokud ano, může to být důležité.
 3. Jaké důsledky by mělo nesplnění úkolu? Pokud jsou důsledky závažné, může jít o naléhavý a důležitý úkol.
 4. Je to úkol, který zvládnete pouze vy, nebo jej můžete delegovat na někoho jiného? Pokud ji lze delegovat, může být naléhavá, ale není důležitá.

Zodpovězením těchto otázek můžete určit, v jakém kvadrantu Eisenhowerovy matice se jednotlivé úkoly nacházejí, a podle toho stanovit jejich priority. Je důležité vědět, že ne všechny naléhavé úkoly jsou zároveň důležité a že ne všechny důležité úkoly jsou zároveň naléhavé. Eisenhowerova matice vám pomůže rozlišit mezi nimi a podle toho stanovit priority.

Jak můžete identifikovat úkoly, které nejsou ani naléhavé, ani důležité?

Chcete-li identifikovat úkoly, které nejsou ani naléhavé, ani důležité, můžete si položit následující otázky:

 1. Přispívá úkol k vašim dlouhodobým cílům nebo poslání? Pokud ne, nemusí to být důležité.
 2. Je s úkolem spojen nějaký termín nebo časový tlak? Pokud ne, nemusí to být naléhavé.
 3. Jaké jsou důsledky nesplnění úkolu? Pokud jsou důsledky minimální, nemusí být úkol naléhavý nebo důležitý.
 4. Lze úkol vynechat nebo delegovat na jinou osobu? Pokud ano, nemusí to být důležité nebo naléhavé.

Úkoly, které nesplňují kritéria naléhavosti nebo důležitosti, lze považovat za úkoly s nízkou hodnotou a měly by být pokud možno vymazány nebo delegovány. Příklady úkolů, které nejsou naléhavé nebo důležité, jsou odpovědi na neodkladné e-maily nebo zprávy, účast na některých schůzkách nebo administrativní úkoly s nízkou prioritou.

Příklady úkolů, které nejsou ani naléhavé, ani důležité

Úkoly, které nejsou naléhavé ani důležité, jsou úkoly s nízkou hodnotou, které lze pokud možno vynechat nebo delegovat. Zde je několik příkladů úkolů, které spadají do této kategorie:

 • Bezmyšlenkovité surfování po internetu
 • Sledování televize nebo online videí
 • Hraní video nebo webových her
 • Kontrola sociálních médií bez konkrétního účelu
 • Účast na schůzkách, které nejsou relevantní nebo nezbytné.
 • Dokončení administrativních úkolů s nízkou prioritou
 • Úklid stolu nebo pracovního místa, pokud je již uklizeno.
 • Vyřizování záležitostí, které lze odložit nebo delegovat.
 • Čtení článků nebo knih, které se netýkají vašich cílů nebo zájmů.
 • Drby nebo nezávazné rozhovory, které nepřispívají k vaší práci nebo vztahům.

Identifikací a odstraněním těchto úkolů s nízkou hodnotou můžete uvolnit čas a duševní energii a zaměřit se na skutečně důležité a naléhavé úkoly.

Eisenhowerův princip Příklady Úřad

Eisenhowerův princip nabízí cennou metodu pro efektivnější práci v každodenním kancelářském životě a zvládání každodenních výzev. Zde je několik příkladů, jak můžete Eisenhowerův princip uplatnit v kanceláři:

 1. Důležité a naléhavé úkoly: Určete úkoly, které jsou důležité a naléhavé, a podle toho jim stanovte priority. Může se jednat například o požadavky zákazníků s krátkým časovým rámcem, předkládání projektů s termíny nebo akutní problémy. Zaměřte svou energii na tyto úkoly a udělejte je jako první.
 2. Důležité, ale ne naléhavé úkoly: Tyto úkoly jsou důležité, ale nevyžadují okamžitou akci. Může jít o strategické plánování, dlouhodobé projekty nebo další vzdělávání. Vědomě si v kalendáři vyčleňte čas, kdy se budete věnovat těmto důležitým úkolům, a neodkládejte je.
 3. Naléhavé, ale nedůležité úkoly: V každodenním kancelářském životě se často vyskytují úkoly, které se zdají být naléhavé, ale ve skutečnosti nemají vysokou prioritu. Může jít o zbytečné schůzky, nedůležité e-maily nebo nečekaná vyrušení. Zkuste tyto úkoly delegovat, odložit nebo odstranit, abyste svůj čas využili efektivněji.
 4. Ani důležité, ani naléhavé úkoly: Tyto úkoly nejsou bezprostředně důležité ani naléhavé. Může se jednat o ztrátu času, jako je nadměrné surfování na internetu, rozptylování na sociálních sítích nebo nedůležité administrativní úkoly. Nevěnujte těmto úkolům příliš mnoho času a soustřeďte se na ty zásadní a cenné.

Uplatněním Eisenhowerova principu v kanceláři můžete efektivněji využívat pracovní čas, stanovit si priority a zvýšit produktivitu.

Eisenhowerův princip Výhody

Eisenhowerův princip, známý také jako Eisenhowerova matice nebo matice naléhavosti a důležitosti, má několik výhod, mezi něž patří například

 1. Jednoduchost: Matice poskytuje jednoduchý rozhodovací rámec pro stanovení priorit úkolů podle naléhavosti a důležitosti.
 2. Úspora času: Zaměření na nejdůležitější a nejnaléhavější úkoly šetří čas a zvyšuje produktivitu.
 3. Lepší organizace: Eisenhowerova matice vám pomůže uspořádat úkoly a soustředit se na skutečně důležité a naléhavé úkoly.
 4. Zvýšené povědomí o využívání času: Pokud budete matici používat pravidelně, budete si lépe uvědomovat, jak využíváte čas, a v případě potřeby jej budete moci upravit.
 5. Identifikace úkolů s nízkou hodnotou: Matice vám pomůže identifikovat úkoly, které nejsou ani naléhavé, ani důležité, abyste je mohli odstranit nebo delegovat a uvolnit čas pro důležitější úkoly.

Eisenhowerův princip Nevýhody

Eisenhowerův princip, známý také jako Eisenhowerova matice, má několik výhod, ale existují i některé potenciální nevýhody, které je třeba zvážit. Zde jsou některé z nevýhod uvedených ve výsledcích výzkumu:

 1. Nejasná kritéria: Někteří kritici tvrdí, že kritéria pro určení naléhavosti a důležitosti jsou subjektivní a mohou se u jednotlivých osob lišit.
 2. Přílišný důraz na naléhavost: Matice může příliš zdůrazňovat naléhavost a vést k tomu, že se lidé příliš soustředí na krátkodobé a naléhavé úkoly na úkor dlouhodobých a důležitých cílů.
 3. Potíže s kategorizací úkolů: Některé úkoly mohou být obtížně kategorizovatelné a spadají do šedé zóny mezi čtyřmi kvadranty matice.
 4. Možné problémy s delegováním: Pokud jsou úkoly delegovány na jiné osoby bez odpovídající komunikace nebo dohledu, může dojít k přehlédnutí důležitých úkolů nebo k jejich nesplnění v požadované kvalitě.

Jakých chyb se často dopouštíme při uplatňování Eisenhowerova principu?

Zde jsou uvedeny některé časté chyby při uplatňování Eisenhowerovy zásady:

 • Nerozlišování mezi naléhavostí a důležitostí: Někteří lidé zaměňují naléhavé úkoly za důležité úkoly nebo naopak, což vede k nesprávnému rozdělení času a zdrojů. .
 • Matice není pravidelně aktualizována: Eisenhowerova matice je nejefektivnější, pokud je pravidelně používána a aktualizována podle nových úkolů.
 • neefektivní delegování úkolů: Je však důležité delegovat úkoly správným lidem a jasně jim sdělit očekávání.
 • Přetížení matice příliš mnoha úkoly: Matrice je nejefektivnější, pokud se používá k určení priorit u zvládnutelného počtu úkolů. Přetížení matice příliš mnoha úkoly může ztížit přijímání jasných rozhodnutí.
 • Neodstranění úkolů s nízkou hodnotou: Důležitou součástí efektivního používání Eisenhowerovy matice je identifikace a eliminace úkolů s nízkou hodnotou. Pokud tak neučiníte, může to vést k přeplněnému seznamu úkolů a nesoustředěnosti.

Pokud si budete vědomi těchto častých chyb a budete Eisenhowerovu matici používat promyšleně a vědomě, můžete maximalizovat její výhody a vyhnout se jejím omezením.

Jaké jsou další metody řízení času?

Níže jsou uvedeny některé běžné metody řízení času uvedené ve výsledcích vyhledávání:

 1. Metoda ALPEN: Metoda, která je zkratkou pro “úkoly, trvání, vyrovnávací časy, rozhodnutí, následné kroky” a při níž jsou úkoly rozděleny na menší, zvládnutelné části.
 2. Paretův princip: Tento princip, nazývaný také pravidlo 80/20, říká, že 80 % výsledků se dosahuje s 20 % úsilí, a lze jej aplikovat na řízení času tím, že se zaměříte na nejdůležitější úkoly.
 3. Metoda SMART: Metoda stanovení konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených cílů pro zvýšení produktivity.
 4. Metoda Pomodoro: Metoda, při níž je práce rozdělena do 25minutových intervalů přerušovaných krátkými přestávkami, aby se zvýšila koncentrace a produktivita.
 5. Metoda ABC: Metoda, při níž jsou úkoly rozděleny do tří kategorií: Úkoly jsou rozděleny do tří kategorií: A-úkoly (naléhavé a důležité), B-úkoly (důležité, ale nikoli naléhavé) a C-úkoly (nedůležité a neodkladné).
 6. Časové rozvržení: Metoda, při níž se pro úkol stanoví určitý čas a pracuje se na něm až do jeho uplynutí, aby se zvýšila koncentrace a produktivita.
 7. Blokování času: Metoda plánování určitých časových bloků pro úkoly a činnosti, která zvyšuje produktivitu a omezuje rozptylování.
 8. Getting Things Done (GTD): Komplexní systém řízení času vyvinutý Davidem Allenem, v němž jsou úkoly rozděleny do proveditelných kroků a uspořádány do systému.
 9. Sněz žábu: Metoda, při níž se nejprve řeší nejtěžší nebo nejnepříjemnější úkol, aby se zvýšila produktivita a snížila prokrastinace.
 10. ClarityList: Metoda, při níž jsou všechny úkoly seřazeny a kategorizovány jako “musí”, “měl by” a “mohl by”, aby se zvýšila koncentrace a produktivita.

Existuje mnoho různých metod řízení času a každý člověk může sám zjistit, že mu nejlépe vyhovuje jiná metoda. Je důležité vyzkoušet různé metody a najít tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a preferencím.

Závěr

Eisenhowerův princip je víc než jen teoretický koncept – je to praktický návod, který nám pomůže co nejlépe využít náš čas a efektivně sledovat naše cíle. Pokud se budeme vědomě soustředit na důležité úkoly a vyhýbat se nedůležitým rozptýlením, můžeme zvýšit svou produktivitu a vést vyrovnaný život.

Nyní je na vás, abyste Eisenhowerův princip uplatnili v praxi. Seřaďte úkoly podle důležitosti a naléhavosti a stanovte si jasné priority. Buďte disciplinovaní v provádění a zůstaňte důslední. Časem si všimnete, jak se zvyšuje vaše efektivita, máte více času na věci, které jsou pro vás opravdu důležité, a rychleji dosahujete svých cílů.

Nezapomeňte, že Eisenhowerův princip je flexibilní a lze jej přizpůsobit vašim individuálním potřebám. Experimentujte s různými přístupy a zjistěte, které metody vám nejlépe vyhovují.

Marketingové knihy, které vás profesně i osobnostně rozvíjejí

Existují, nejlepší marketingové knihy na světě. Pokud se chcete učit od těch nejlepších z nejlepších, mám pro vás právě tyto knihy. Inspirovaly mě od základu, uvidíme, jaké skvělé nápady vás napadnou, až si knihy přečtete.

Shoe Dog

Oficiální životopis zakladatele společnosti NIKE.

Hooked

Jak vytvořit návykové produkty.

Growth Hacking

Praktický průvodce pro začínající uživatele online marketingu.

Hauptpartner:

eBook des Monats

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Anzeige

Sidebanner Anzeige Zertifizierter Tech-Recruiter

HR-Whitepaper, eBooks und Studien

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

Das könnte dir auch gefallen

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Das erhältst du vom HRtalk Newsletter!

• Wertvolles Wissen aus erster Hand.

• Hochkarätige Artikel für deinen Erfolg.

• Regelmäßige Geschenke und Gutscheine.

• Teilnahme an spannenden Gewinnspielen.

• Teil einer dynamischen Community von HR-Experten sein.

Du hast dich erfolgreich eingetragen